Service- og vedlikeholdsoppdrag for næringslivet


Service og vedlikehold

Gode rutiner for det elektriske anlegget er viktig for sikkerheten. Service- og vedlikeholdsoppdrag er vår spesialitet.

  • Faste oppdrag
  • Småoppdrag

Faste oppdrag

Faste oppdrag
Vi sørger for at ditt næringsbygg eller kontorlokale lever opp til gjeldende standarder og forskrifter. I Norge er alle som drifter forretnings- eller produksjonslokaler lovåplagt å utføre periodiske kontroller av sitt elektriske anlegg. Men HMS er ikke det eneste det kan være lurt å tenke på. Systematiske internkontroller øker også energieffektiviteten, som igjen gir midler man kan reallokere til andre områder av driften.

Småoppdrag

Småoppdrag
I en hektisk kontorhverdag med møter, opplæring av ansatte og høyt arbeidstempo står vi parat til å utføre alle typer oppdrag. Et kontormiljø er i konstant forandring og for oss er ingen oppdrag for små. Våre kompetente elektrikere har kort responstid og lang erfaring. Med en fast elektropartner som kjenner ditt lokale og elektriske anlegg er du sikret høy servicegrad og en smidig arbeidshverdag.

Jeg er interressert i: