Alle våre samarbeidspartnere har vi samarbeidet med siden oppstart.